3D-Ontwerpen & modelleren

Het 3D-ontwerpen of 3D modelleren van een product start met het definiëren van het gewenste eindresultaat.  Hierbij wordt gekeken naar de eindgebruiker en hoe deze het product gaat toepassen, hierin kan Heycop een leidende rol bieden. Wanneer het gewenste eindresultaat is gedefinieerd kan een start worden gemaakt met het designproces. Modelleren is  feitelijk het opzetten van een 3D-model met de computer. Bij 3D modelleren is het  mogelijk om tegelijkertijd een aanzicht te tekenen van het object op de bovenkant, onderkant en zijkanten, 3 Dimensionaal. Een van de grootste voordelen van 3D-ontwerpen is de complete visualisatie van het object. Het is immers mogelijk deze van alle kanten te bekijken. Daarnaast is het vaak eenvoudiger wijzigingen door te voeren in een 3D-ontwerpproces dan in een 2D-ontwerpproces. Voor de 3D-modellering van een product is het verstandig te kiezen voor begeleiding van een ervaren 3D-ontwerpen. Het initiële design is immers van funest belang voor het eindproduct.

Van 3D-ontwerp naar eindproduct

Na het uitwerken van uw 3D-ontwerp kan de stap worden gezet naar het fysieke eindproduct. Het 3D-model kan worden gebruikt om zaken zoals prijs, materiaalkeuze, sterkteberekeningen etc.. te definiëren. Als dit alles is bepaald leent de mogelijkheid zich het product daadwerkelijk te gaan maken. Het 3D model wordt hiervoor gebruikt om de CNC machines te programmeren. CNC bewerken is een computergestuurd productieproces wat door menselijke input kan worden geprogrammeerd. Bij het gebruik van 3D data wordt de kans op fouten hierin aanzienlijk verminderd, alle parameters qua maatvoering zitten immers reeds in het bestand verwerkt. Daarom is het van belang dat de begeleiding van uw productieproces al bij het eerste 3D-model begint.

Meer dan 100 jaar ervaring in de gieterijsector en de metaalbewerking

3D modelleren bij Heycop: begin van het traject

Heycop heeft meer dan 100 jaar ervaring in metaalbewerking en de gieterij-sector. Tot onze vele specialisaties behoort begeleiding bij 3D-ontwerpen. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het complete traject van het product. U kunt bij ons aankloppen met een definitieve tekening, maar ook met enkel een idee of schets. Heycop assisteert u dan bij het verdere 3D modelleren. Wij bereiken graag samen met u een uitgekristalliseerd en optimaal product dat voldoet aan uw wensen. Heycop is gespecialiseerd in de bewerking van gietstukken. Daarnaast is het bewerken van producten vanuit staf- of plaatmaterialen ook dagelijkse kost. Heycop biedt dus ook na het afronden van het 3D-model een deskundige begeleiding bij het traject van de fabricage van uw product.

Bel Heycop voor advies

Interesse in 3D-ontwerpen of 3D modelleren? Of behoefte aan deskundig advies van een ervaren expert uit de metaalbewerking? Neem dan contact met Heycop op via +31 (0)30 6353565 of info@heycop.com. Wij staan klaar voor al uw vraagstuken over 3D-Ontwerpen 3D modelleren.